Projektavimas/maketavimas


Projektų rengimas ir derinimas

Visi viešieji  užrašai miesto erdvėje privalo būti suderinti su atitinkamomis tarnybomis. Projektus miestų savivaldybėse derina nuolatinė komisija arba atsakingi pareigūnai. Projektai po dokumentų pateikimo dažniausiai išnagrinėjami per savaitę.

Derinimo byloje būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos;
 • Pastato (patalpų) techn. inventor. sklypo planas, aukštų planai;
 • Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas;
 • Pastatą eksploatuojančios organizacijos (bendrijos) leidimas;
 • Notaro patvirtinti statinio ar sklypo bendraturčių raštiški sutikimai;
 • Įmonės registravimo pažymėjimo, arba verslo liudijimo (patvirtinta kopija);
 • Ženklo arba logotipo registravimo liudijimas, jei ženklas registruotas (kopija);
 • Pririšimo ant situacijos ir požeminių tinklų topografinio plano brėžiniai;
 • Įrenginio projekcijos, eskizai;
 • Vizualizacija su įkomponuotu statiniu, įrenginiu aplinkoje.
Mieste
Projekto paruošimas 86,89 EUR (mokama bet kokiu atveju)
Projekto derinimas 86,89 EUR (mokama papildomai tik suderinimo atveju)
Viso 173,78 EUR

 

STATINIAI ANT ŽEMĖS

 Statiniai ant žemės projektuojami ant patikslintos topografinės nuotraukos. Preliminarus projektas pateikiamas per 3-5 dienas (pateikus patikslintą toponuotrauką). Procedūra analogiška kaip iškabų derinime.

   Reklaminius statinius esančius prie regioninių ir krašto kelių papildomai reikia derinti su regiono keliais, valstybine kelių policija ir valstybine kelių direkcija. Prie magistralinių kelių papildomai derinama su valstybine įmone „Automagistralė“.

Mieste
Projekto paruošimas 579,24 EUR (mokama bet kokiu atveju)
Projekto derinimas 434,43 EUR (mokama papildomai tik suderinimo atveju)
Viso 1013,67 EUR

 

Užmiestyje
Projekto paruošimas 579,24 EUR (mokama bet kokiu atveju)
Projekto derinimas 868,86 EUR (mokama papildomai tik suderinimo atveju)
Viso 1448,10 EUR

 


maketavimas

 • Firminis ženklas (logotipas)

Minimalus (modifikuotas standartinis šriftas papildytas paprastais grafiniais elementais) 43,44 EUR.

Vidutinis  (Sukuriamas originalus šriftas, papildomas sudetingais grafiniais elementais, organiniais raštais) 86,89 EUR.

Maksimalus (Sudetingas formos, organiniai raštai, heraldika) 144,81 EUR.

 

 • Firminis stilius

Minimalus  (logotipo sukūrimas, vizitinės kortelės, firminio blanko ir voko sukūrimas) 86,89 EUR.

Vidutinis (minimalus + logo aprašymas, visiems atlikimo būdams reikalingų spalvų koduočių aprašymas) 115,85 EUR.

Maksimalus (vidutinis +detali logo architektūra, naudojimo spaudoje, žiniasklaidoje ir gamyboje aprašymas. Rekomendacijos naudojimui ir draudimai.) 289,62 EUR.

 

 • Plakatas

Minimalus (Paprasti grafiniai elementai, pateiktos fotografijos) 86,89 EUR.

Vidutinis (Sudėtingi grafiniai elementai, pateiktos dalinai retušuotos nuotraukos (iki 3 vnt) Speciailiai sukurtas fonas, objektai paryškinti trimačiais efektais (šešeliai, dubliavimai) 258,62 EUR.

Maksimalus (Daug speciailiai retušuotų ir apdirbtų nuotraukų, sudetingi kelių tipų fonai, speciali kompiuterinė grafika) 434,43 EUR.

 

 • A4 maketas (jei gaminys susideda iš daugiau lapų, visi sekantys to paties stiliaus lapai su 0,5 koef.)

Minimalus (Paprasti grafiniai elementai, pateiktos fotografijos ne daugiau 5 vnt) vienas standartinis šriftas, vienas fonas) 14,48 EUR.

Vidutinis (Sudėtingi grafiniai elementai, pateiktos dalinai retušuotos ar iškadruotos nuotraukos (iki 10 vnt), “iškirpti” iš nuotraukų objektai  Speciailiai sukurtas fonas, objektai paryškinti trimačiais efektais (šešeliai, dubliavimai)  57,92 EUR.

Maksimalus (Daug retušuotų ar iškadruotų nuotraukų, “iškirpti vaizdai”, modifikuoti keli šriftai, šėšėliai, trimačiai efektai, keli fonai su perėjimais) 144,81 EUR.

Comments are closed.