Vilniaus geležinkelių infrastruktūra

Užduotis: Projekto “Greitojo keleivinio traukinio maršruto Vilnius – Minskas gerinimas” viešinimo paslagos.

Veiksmai: Vadovaudamasi sutartimi, agentūra suteikė viešinimo paslaugas, apimančias straipsnių respublikinėje spaudoje bei respublikinės spaudos internetinėje svetainėje parengimą bei publikavimą, televizijos reportažų parengimą, gamybą bei transliaciją. Dienraštyje “Vakaro žinios” bei žinių portale www.respublika.lt buvo išpublikuoti mūsų paruošti straipsniai bei LRT televizijoje ištransliuoti paruošti reportažai (https://www.youtube.com/watch?v=8mAb2D-gTUk&feature=youtu.be).

No Comments Yet.

Leave a comment