Viešųjų ryšių paslaugų teikimas

Užduotis
Teikti reklamos ir visuomenės informavimo paslaugas.

Veiksmai
Sutarties vykdymo laikotarpiu pagal poreikį buvo rengiami straipsniai, fotografuojama, maketuojama ir žiniasklaidos pagalba visuomenė informuojama apie Kauno klinikinės ligoninės naujienas, įvykius, čia dirbančių gydytojų nuomones įvairiais sveikatos klausimais.

Comments are closed.