Viešinimo paslaugos Kauno apskr. priklausomybės ligų centrui

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro veikla skirta sergamumo priklausomybės ligomis ir mirtingumo nuo jų mažinimui, kokybiškam medicinos ir kitų paslaugų teikimui asmenims, žalingai vartojantiems arba priklausomiems nuo alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, medikamentų, azartinių lošimų, kompiuterio, taip pat turintiems valgymo sutrikimų.

Užduotis
Didinti Kauno apskrities priklausomybės centro žinomumą, informuoti visuomenę apie centro veiklą, teikiamas paslaugas bei vykdomus projektus.

Veikla
Teikiant viešinimo paslaugas buvo rengiami, redaguojami ir maketuojami straipsniai, kurie publikuoti nacionalinėje spaudoje. Straipsniuose buvo aptariamos priklausomybės ligų problemos, jų sprendimo būdai, taip pat aprašyta Kauno apskrities priklausomybės ligų centro veikla.

PriklausCentras_LietuvosZinios_jb_153x261

Comments are closed.