Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros Šiaulių regione viešinimas

UAB „Šiaulių vandenys“ – šiuolaikiškai dirbanti, į vartotoją orientuota, modernią techniką, technologijas bei efektyvius valdymo metodus įdiegusi įmonė. Jos vykdomo projekto tikslas yra užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Šiaulių mieste.

Užduotis
Pradėjus įvairius vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimo bei plėtros darbus bendrovė „Šiaulių vandenys“ iškėlė siekį viešinti vykdomą veiklą spaudoje bei televizijoje. Šią užduotį reikėjo įvykdyti kūrybiškai, kadangi sudominti visuomenę vien projekto skaičiais ir datomis praktiškai neįmanoma.

Veikla
UAB „Šiaulių vandenys“ vykdomo projekto viešinimas vyko regioninėje spaudoje bei televizijoje. Siekiant sudominti visuomenę, paruošti, o vėliau sumaketuoti ir publikuoti straipsniai buvo pateikti remiantis tuo metu aktualiomis temomis – geriamojo vandens kokybe, sugriežtintais aplinkos apsaugos reikalavimais dėl nuotekų tvarkymo, naujai suteikiamomis galimybėmis prisijungti prie centralizuoto paslaugų tiekimo.
Regioninėje televizijoje transliuoti reportažai pasiekė didžiausią galimą auditoriją, kadangi jie buvo rodomi žiniose, akcentuojant gyventojams aktualią informaciją.
Projekto viešinimo metu taip pat buvo atliekami skrajučių, bukletų ir suvenyrų dizaino, maketavimo bei gamybos darbai.

Comments are closed.