Projekto „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė” viešinimas

Tikslas: 1) sukurti, sumaketuoti ir atspausdinti lankstinukus; 2) radijo laidų per nacionalinį radiją parengimas, organizavimas ir transliavimas; 3) publikacijų nacionalinėje spaudoje parengimas ir publikavimas.

Veiksmai: sutarties vykdymo metu buvo sukurtas dizainas lankstinukams, jie sumaketuoti ir atspausdinti.Radijo laidoms buvo parengti scenarijai, klausimai, atrinkti pašnekovai, suderintas dalyvavimo įrašuose laikas, pasirūpinta transliacijomis per nacionalinį radiją „Žinių radijas”. Taip pat parengti ir išpublikuoti straipsniai dienraštyje „Lietuvos žinios”.

Straipsnis “Sukaktį minės premjerų sezonu”

Straipsnis “Mažoji lietuvių proza skambės Kinijoje”

Comments are closed.