Projekto „ATVERK“ reprezentacinio vaizdo filmo sukūrimas

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija yra nepriklausoma verslo savivaldos organizacija, kuri tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu atstovauja metalo gaminių, mašinų ir įrangos, prietaisų, elektrotechnikos ir elektronikos pramonės sektoriaus interesus, siekdama padidinti jo konkurencingumą ir internacionalizavimą.
Asociacija vykdo projektą „ATVERK“ – ateities verslo komanda –, kurio tikslas yra stiprinti dalyvių žinias ir gebėjimus kurti, vystyti ir įgyvendinti inovatyvių produktų VERSLO IDĖJAS.

Užduotis
Atlikti vykdomo projekto „Atverk“ viešinimo darbus, pristatant projekto tikslus, naudą, veiklas ir rezultatus.

Veiksmai
Sukurtas video filmas, kuris buvo filmuojamas vienerius metus, įamžinant visas projekte vykdytas veiklas (vyko net 20 atskirų filmavimų). „Atverk“ video filmas, kuriame pristatomi projekto tikslai, eiga ir rezultatai, skirtas propaguoti studentų verslumo neformalų ugdymą pagal Lietuvoje naujai įgyvendinamą modelį “ATVERK”.
Taip pat agentūra sukūrė radijo reportažus, kurie buvo transliuoti nacionalinėse radijo stotyse, kurių laidos yra itin populiarios tarp verslo ir studentijos. Mūsų komandos parengti, suredaguoti ir sumaketuoti straipsniai, pasakojantys apie projektą „Atverk“, buvo publikuoti nacionalinėje

Comments are closed.