Projekto „Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę” viešinimas

Tikslas: supažindinti visuomenę ir suinteresuotus asmenis su naujai sukurtomis Aplinkos ministerijos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

Veiksmai: parengti ir išpublikuoti pranešimai spaudai bei straipsniai nacionalinėje spaudoje, sukurti ir atspausdinti lankstinukai, pagaminti ir paskelbti baneriai Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje www.am.lt bei naujienų portale www.balsas.lt , parengta informacinė medžiaga bei skaidrių dizainas 6 val. trukmės seminarams, atlikti seminarų organizavimo ir pravedimo darbai (moderatorius ir lektoriai), pagamintos projekto atminimo lentos.

HTML5 Icon

AM lankstinukai

Comments are closed.