„Podoktorantūros (POST DOC) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ projekto viešinimo paslaugos

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais.Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina programinį konkursinį finansavimą.
Projekto tikslas įgyvendinti podoktorantūros stažuočių sistemos plėtotę, įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus (daktarus) ir sudaryti jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus bei pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai.

Užduotis
Organizuoti projekto viešinimą periodinėje spaudoje, nacionalinėse radijo stotyse bei nacionalinėje televizijoje.

Veikla
Viešinant projektą, parengtuose straipsniuose buvo ne tik pateikiami esminiai veiklų įgyvendinimo faktai, bet ir supažindinama su naujomis galimybėmis, pasiekimais ir ateities perspektyvomis, kurios suteikiamos stažuočių metu. Parengti straipsniai publikuoti periodinėje spaudoje bei internetiniuose naujienų portaluose.
Norint atskleisti stažuočių metu įgyvendinamus tyrimus ir kitas veiklas, sukurti vaizdo reportažai, kurie transliuoti nacionalinėje televizijoje. Netradiciniai reportažai pareikalavo ir netradicinių filmavimų – dugno nuosėdų kolonėlių tyrimas filmuotas žiemą ant Kuršių marių ledo, nebijant vaizdo kamerų panardinti į ledinį vandenį.
Be šių supažindinimo su projektu priemonių sukurti radijo reportažai, kurie transliuoti per nacionalinį radiją.

Comments are closed.