„Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje“ viešinimas

Vilniaus universitetas – didžiausia ir seniausias tradicijas puoselėjanti Lietuvos mokslo ir studijų įstaiga. Universitetas vykdo įvairius projektus, reikalaujančius papildomo viešinimo paslaugų.
Šio projekto tikslas yra pagerinti onkologinių ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose onkologijos paslaugas.
Užduotis
Rengti ir publikuoti straipsnius, kuriuose būtų pristatomas projektas.
Veikla
Parengti informaciniai, vykdomą projektą pristatantys straipsniai, kurie buvo spausdinami nacionalinėje spaudoje. Straipsniuose perteiktas projekto aktualumas, svarba ir nauda visuomenei.

257x390 257x330

Comments are closed.