„Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse“ projekto viešinimo paslaugos

Ugdymo plėtotės centras yra valstybinė švietimo įstaiga, teikianti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Centro įgyvendinamo projekto „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse“ pagrindinis tikslas yra plėsti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir gerinti kaimo vietovių gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų kokybę, siekiant kaimo vietovių gyventojams, o ypač socialinės atskirties, socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių asmenims, padėti įgyti reikiamas kompetencijas ir suformuluoti įgūdžius, kurie padėtų geriau prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų bei aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime.

Užduotis
Ugdymo plėtotės centras numatė pirkti viešinimo paslaugas, kurios apimtų projekto logotipo sukūrimą, straipsnio parengimą bei publikavimą nacionalinėje spaudoje ir reklaminių, firminių rekvizitų, tokių kaip užrašų knygelės, firminiai maišeliai bei rašikliai gamybą.

Veiksmai
Užsakovams pateikti keli logotipų variantai, kurių dizainas ir pagrindinė idėja buvo pagrįsti išsamiu aprašymu. Išsirinkus labiausiai imponavusį logotipą, užsakyta po 500 vnt. firminių rekvizitų – maišelių iš drobės, rašiklių bei užrašų knygelių.
Parengėme ir išpublikavome nacionalinėje spaudoje straipsnį „Daugiafunkcis centras – galimybė išlaikyti paslaugas arčiau namų“. Straipsnyje apžvelgiama bendra situacija, lėmusi daugiafunkcių centrų poreikį, steigimą, taip pat supažindinama su esminiais projekto akcentais bei kuriamų centrų nauda visuomenei.

Comments are closed.