„Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ projekto straipsnių publikavimo paslaugos projekto viešinimui

Vilniaus universitetas – didžiausia ir seniausias tradicijas puoselėjanti Lietuvos mokslo ir studijų įstaiga. Universitetas vykdo įvairius projektus, reikalaujančius papildomo viešinimo paslaugų.
Projekto tikslas atlikti mokslinį tyrimą Dubingių mikroregiono pavyzdžiu išanalizuojant Lietuvos valstybės, kaip politinio teritorinio vieneto ir lietuvių tautos ir valstybės visuomenės formavimosi procesą I – XV a.

Užduotis
Parengti ir nacionalinėje spaudoje išpublikuoti straipsnius, viešinančius vykdomą projektą. Straipsniai skirti plačiajai visuomenei, todėl turi būti informatyvūs, įdomūs ir turėti išliekamąją vertę.

Veikla
Bendradarbiavimo metu agentūra parengė ir pateikė spaudoje straipsnius, kuriuose buvo viešinamas paslaugų pirkėjo vykdomas projektas. Siekiant sulaukti didesnio visuomenės susidomėjimo straipsniai paruošti pasitelkiant to meto aktualijas, taip pat pateikiant įdomią informaciją iš atliekamų tyrimų.

i i

Comments are closed.