„Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) sukūrimas“ projekto viešinimas

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra pagrindinis šalies transporto mazgas ir Lietuvos valstybės vartai į pasaulį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pagrindinis tikslas yra nuolat vystyti uostą, išlaikyti jį konkurentišką, didinti krovos apimtis.
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra pagrindinis šalies transporto mazgas ir Lietuvos valstybės vartai į pasaulį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kurios pagrindinis tikslas – nuolat vystyti uostą, išlaikyti jį konkurentišką, didinti krovos apimtis.

Užduotis
Suteikti viešinimo paslaugas, kuriose būtų informuojama apie kuriamą informacinę sistemą (LUVIS).

Veiksmai
Sutarties vykdymo laikotarpiu mes paruošėme 10 informacinių plakatų, nuolatinį aiškinamąjį stendą bei 1000 vnt. lankstinukų, kurių paskirtis informuoti projekto tikslines grupes ir visuomenę apie įgyvendinamą projektą.
Mūsų komandai taip pat patikėta surengti du informacinius seminarus, skirtus potencialiems Klaipėdos jūrų uosto klientams. Seminarų organizavimas apėmė visus organizacinius aspektus bei pačių seminarų vedimą, programos, medžiagos paruošimą.
Be visa to mes parengėme ir išpublikavome spaudoje du straipsnius, kuriuose pateikta informacija apie projekto metu numatomą sukurti ir įdiegti informacinę sistemą, projekto įgyvendinimo eigą, rezultatus, naudą.

Comments are closed.