Laidos, skatinančios pilietiškumą sukūrimas

VŠĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ yra nacionalinis Lietuvos radijo bei televizijos transliuotojas.

Užduotis
Nufilmuoti ir paruošti tinkamą transliavimui televizijos laidą „Sąžinės balsas“.

Veiksmai
Per keturis mėnesius sukūrėme 11 laidų, iškeliančių viešumon visuomenei aktualias situacijas, problemas, dilemas. Sugalvojome daugiau nei 30 įvairių provokuojančių situacijų, kurių pagrindu sukurtos laidos. Filmavimai vyko paslėptomis kameromis, stebint visuomenės reakciją įvairiose situacijose ir vėliau apklausiant praeivius dėl vienokio ar kitokio jų poelgio.
Laidų kūrimo metu bendradarbiauta su daugybe institucijų bei kompetentingų asmenų, teikusių informaciją įvairių kuriamų situacijų atžvilgiu. Itin daug teisinės ir statistinės informacijos gavome iš Lietuvos policijos.
Sukurtos laidos buvo transliuojamos šeštadienio rytais. Laidų archyvą galima rasti LRT mediatekoje bei socialiniame tinkle Youtube.

Comments are closed.