„Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ veiklų ir rezultatų sklaidos paslaugų pirkimas

Ugdymo plėtotės centras (UPC) yra didžiausia Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldi įstaiga. Ji tęsia reorganizuotų įstaigų darbus Lietuvos švietimo bendruomenėje, yra atsakingas už labai svarbias švietimo pagalbos mokytojui, mokyklai sritis, plėtoja bendrojo ugdymo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, įgyvendina suaugusiųjų tęstinio ugdymo veiklas, atlieka vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, vykdo svarbius ES struktūrinės paramos projektus, bendradarbiauja su dalykų mokytojų asociacijomis ir kitais socialiniais partneriais.
„Kūrybinės partnerystės“ – tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų – menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų – bendradarbiavimui.

Užduotis
Viešinti vykdomą projektą, jo veiklas bei rezultatus įvairiomis sklaidos priemonėmis ir būdais.

Veiksmai

Kadangi Lietuvoje šis projektas vykdomas pirmą kartą, viešinimas reikalavo ypatingos informacijos sklaidos, kad visuomenė sužinotų apie „Kūrybines partnerystes“ kiek įmanoma daugiau. Jau pats projekto pavadinimas įpareigojo ieškoti kūrybiškų ir netradicinių sprendimų.
Visų pirma agentūrai buvo patikėtas viešinimo strategijos planavimas – planuotos reklamos internete, socialiniuose tinkluose, reklamos žiniasklaidoje, straipsniai nacionalinėje ir regioninėje spaudoje, spaudos konferencijos ir projekto pristatymo renginiai, knygos leidyba, tekstų rengimo darbai.
Viso projekto įgyvendinimo metu (36 mėn.) numatyta vykdyti viešinimo strategiją socialiniuose tinkluose facebook ir twitter, ten dalintis projekto veiklų nuotraukomis, video medžiagomis, naujienomis ir kita įdomia informacija.
Numatyta sukurti scenarijų dvylikai vaizdo reportažų, juos pagaminti ir išplatinti. Kuriant vaizdo reportažus pasitelkti netradiciniai matymo kampai, sprendimai, sukurtas itin įdomus siužetas. Agentūros komanda kūrė ir projektą reprezentuojančius reklaminius skydelius (banerius), kurie talpinti naujienų portaluose. Kūrybiški ir projekto veiklą perteikiantys reklaminiai grafikos maketai sukurti ir patalpinti taip pat mūsų agentūros darbuotojų.
Agentūrai taip pat patikėta parengti ir išleisti 3000-čių egzempliorių reprezentacinio pobūdžio knygą, parengti medžiagą 4 leidiniams, sukurti ir išplatinti 20 pranešimų spaudai, parengti ir nacionalinėje spaudoje išplatinti 11 straipsnių. Be visa ko projekto viešinimo metu organizuojamos spaudos konferencijos, projekto pristatymo renginiai.
Šalia jau išvardintų viešinimo priemonių klientams suteikta galimybė pasinaudoti papildomomis fotografo, operatoriaus, tekstų redaktoriaus, dizainerio, renginių organizavimo paslaugomis.

Comments are closed.