„Integravimo į darbo rinką skatinimas“, „Laikinas užimtumas“, „Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas“ projektų viešinimo paslaugų pirkimas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri kartu su jai pavaldžiomis teritorinėmis darbo biržomis įgyvendina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politiką.

Užduotis
Pateikti informaciją apie Lietuvos darbo biržoje įgyvendinamą integravimą į darbo rinką.

Veiksmai
Bendradarbiavimo metu buvo sukurti garso klipai, kurie transliuoti per nacionalinį radiją, paruošti aktualią informaciją skelbiantys lankstinukai ir plakatai. Taip pat buvo parengti ir periodinėje spaudoje išpublikuoti straipsniai, informaciniai pranešimai, kuriuose buvo pasakojama apie vykdomų projektų metu suteikiamas naujas galimybes ir darbo perspektyvas. Ši informacija buvo itin aktuali to meto Lietuvoje, kuomet vis dar buvo juntamas darbų trūkumas.

Comments are closed.