Informavimo ir viešinimo paslaugų pirkimas

Kauno miesto savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Kauno miesto savivaldybėje ir atliekant Kauno miesto savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Užduotis
Agentūrai patikėta formuoti teigiamą Kauno miesto savivaldybės įvaizdį, parengiant ir įvykdant komunikacijų planą, įskaitant ir krizių valdymą. Suteiktos informavimo ir viešinimo paslaugos turėtų pagerinti miesto gyventojų nuomonę apie savivaldybės veiklą.

Veikla
Žinant skeptišką gyventojų požiūrį į bet kokią valdžią, iš anksto suprasta, jog pasitelktos informavimo priemonės turės būti aktualios kauniečiams. Todėl inicijuojant ir rengiant straipsnius, kurie vėliau buvo maketuojami ir publikuojami nacionalinėje bei regioninėje spaudoje ar internete, o taip pat ir ruošiant reportažus nacionalinei bei regioninei televizijai, buvo atsižvelgiama į tuometinę situaciją, aktualijas ar gyventojus neraminančius klausimus. Taip formuotas teigiamas į gyventojus orientuotos miesto savivaldybės įvaizdis.
Agentūra taip pat buvo atsakinga už skelbimų, grafinių maketų, kitos informacijos kūrimą, maketavimą ir publikavimą nacionalinėje bei regioninėje spaudoje.

Kauno m. sav. KD str. (2012m.) Kauno m. sav. KD str. (2012m.)2 Kauno m. sav. KD str. (2012m.)3 Kauno m. sav. KD str. (2012m.)4
Kauno m. sav. Sveikinimas Kovo 11-osios proga Kauno m. sav. VEIDAS (2011m.)

Comments are closed.