Informacinio mokomojo vaizdo filmo „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant AB „Lietuvos geležinkeliai“ filiale „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ kūrimo paslaugos

Užduotis

Sukurti informavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
priemonę, kuri galėtų būti naudojama kaip mokomoji priemonė.


Veiksmai

Prieš pradedant filmavimo darbus, mūsų agentūrai buvo patikėta
pasiūlyti informacinio filmo scenarijų, smulkiai aprašant būsimo filmo
vaizdus, filmavimo techniką bei skaitomą tekstą. Patvirtinus suderintą
scenarijų imtasi filmavimo, kurio metu buvo filmuojama ne tik
tradiciniu būdu, bet ir pritvirtinus vaizdo kameras prie aktorių bei
iš oro fiksuojant vaizdus bepilote filmavimo kamera. Vėliau, iš
turimos nufilmuotos medžiagos sumontuotas informacinis mokomasis
vaizdo filmas, kurio trukmė 5:30 minučių.

Comments are closed.