Informacijos spausdinimo nacionalinėje ir regioninėje spaudoje paslaugos

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija), kurios paskirtis – aptarnauti valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.

Užduotis
Informuoti visuomenę apie svarbiausias departamento naujienas.

Veiksmai
Parengti informaciniai straipsniai ir pranešimai, kurie buvo publikuojami nacionalinėje ir regioninėje spaudoje.

1 (3)

Comments are closed.