Filmas reprezentuojantis įmonę AKSA

Užduotis: sukurti video filmą reprezentuojantį įmonę.

Veiksmai: sukurtas scenarijus, nufilmuota, sukurta video grafika, sumontuota, atlikti kiti post. produkcijos darbai. Pagamintas 15 min. trukmės reprezentacinis filmas apie įmonę “Aksa”.

Comments are closed.