„Elektroninių paslaugų sukūrimas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje“ projekto viešinimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, kuri formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse, įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui įgyvendina valstybės politiką.

Projekto tikslas yra sukurti 3 ir 4 brandos lygio elektronines paslaugas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

Užduotis
Įvairiomis sklaidos ir reklamos priemonėmis viešinti vykdomą projektą.

Veikla
Dažniausiai projektų viešinimo metu pateikiama informacija būna faktinė ir nuobodi, todėl tenka ieškoti kūrybiškų būdų, padedančių išlipti iš nusistovėjusios neįdomumo balos. Viešinant šį projektą, kūrybiškai pritaikant buvo pasitelktos įvairios priemonės – informaciniai stendai, lankstinukai, plakatai, žinynai, straipsniai ir animuotas reklaminis skydelis. Visa tai sukūrė ir įgyvendino mūsų agentūra, atlikusi viską nuo idėjos pateikimo klientams, iki išpildytų idėjų publikavimo ir platinimo.

Comments are closed.