E.sveikatos informacinio portalo viešinimas

Užduotis:
Duoto biudžeto ribose parengti viešinimo strategiją ir planą, kuriuo remiantis informuoti visuomenę apie E. sveikatos projektais sukurtas paslaugas ir pridėtinę vertę. Viešinimo ir informavimo kampanijos įgyvendinimo metu būtina nuolat teikti informaciją apie sukurtas elektronines paslaugas, jų naudą visuomenei, visai Lietuvos sveikatos sistemai, skatinti palankią visuomenės nuomonę apie e. sveikatos projektų metu sukurtas elektronines paslaugas ir jų teikiamą naudą, didinti visuomenės žinomumą apie e. sveikatos projektų metu sukurtas elektronines paslaugas, jų naudą, mokyti ir skatinti jų naudojimą.

Veiksmai:

Parengta viešinimo strategija, numatytos viešinimo priemonės, sudarytas vykdymo kalendorius.
Parengtas ir išplatintas pranešimas spaudai, parengti ir nacionalinėje bei regioninėje spaudoje išpublikuoti reklaminiai infografikai, sukurtas reklaminis animuotas video klipas, kuris transliuotas gydymo įstaigų bei vaistinių ekranuose, sukurtas ir šeimos gydytojams išplatintas inforgafikas.

Reklama_pacientas

info

Comments are closed.