„Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimo erdvė“ projekto viešinimo paslaugos

Ekoaplinka_lanstinukas_2_pataisytas Ekoaplinka_lankstinukas_2_pataisytas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) yra valstybinė aukštoji mokykla. Tai yra viena didžiausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, siekianti tapti technikos ir inžinerijos mokymo bei tyrimų lydere Baltijos šalyse.
Įgyvendinamo projekto metu, remiantis VGTU sukauptu žinių potencialu, analogo neturinčio informacinio portalo pagalba kaupiama, sisteminama ir pateikiama medžiaga apie aplinkosaugą, oro taršą, klimato kaitą, aplinkosaugos problemų sprendimo pavyzdžiai, atsakoma visuomenei rūpimais klausimais.
Užduotis
Informuoti visuomenę apie atsakingą vartojimą, aplinkosaugą pasitelkiant tris žiniasklaidos priemones – televiziją, spaudą ir internetą.
Veiksmai
Agentūra suderino visus socialinių reklamos transliavimo niuansus su nacionaline televizija, užtikrino auditorijos pasiekiamumą. Pateikti straipsniai, kuriuose buvo pateikiama įdomi ir aktuali informacija, susijusi su aplinkos tausojimu, buvo sumaketuoti ir publikuoti nacionalinėje spaudoje bei internete. Taip pat buvo sukurtas patrauklus informacinių leidinių dizainas, jie sumaketuoti ir išspausdinti.

Comments are closed.