Socialinio TV realybės projekto „Praktikantai“ pirmo sezono viešinimas

Socialinio TV realybės projekto „Praktikantai“ tikslas yra atrinktiems dalyviams suteikti pagrindines žinias ir praktiką juos dominančiose darbo sferose. Du vasaros atostogų mėnesius 13 moksleivių, koordinuojamų praktikos vadovų bei konsultantų, atlieka įvairaus pobūdžio užduotis pasirinktose įmonėse ir įstaigose. Geriausiai projekte pasirodę moksleiviai pasirašo ketinimų protokolus su praktikos vadovais dėl darbo vietos ateityje.

Užduotys
Socialinio TV projekto „Praktikantai“ filmavimo metu buvo iškeltas siekis ne tik nufilmuoti laidą bei paruošti ją transliavimui televizijoje, bet ir supažindinti visuomenę su šiuo projektu, pritraukti tikslinę auditoriją, didinti susidomėjimą. Numatyta informacijos sklaida televizijoje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.

Veiksmai
Kompetentinga operatorių komanda beveik 3 mėnesius filmavo visą projekto „Praktikantai“ eigą. Pirmojo sezono metu sukurtos 13 televizijos laidų, kurių trukmė po 30 min. Taip pat per nacionalines televizijas (LNK, TV1) ištransliuoti 250 televizijos anonsų. Pirmojo „Praktikantų“ sezono televizijos laidos transliuotos per nacionalinę TV1 televiziją šeštadieniais 09:30 val.

Projekto metu, vykdant informacijos sklaidą, socialinėje svetainėje „Facebook“ buvo sukurta grupė „Praktikantai“, kuri yra administruojama ir palaikoma iki šiol. Taip pat sukurta ir administruojama interneto svetainė www.praktikantai.lt, kurioje galima rasti transliuotų laidų archyvą.
Socialinis TV projektas „Praktikantai“ buvo viešinamas parengtais ir išplatintais pranešimais spaudai; inicijuotais, parengtais ir išpublikuotais straipsniais nacionalinėje bei regioninėje spaudoje.
Be visa ko mūsų komanda organizavo projektą nuo pagrindų – sukūrė, sumaketavo ir išpublikavo grafinius maketus nacionalinėje bei regioninėje spaudoje; sukūrė skrajučių, plakatų dizainus, maketus, išplatino juos; paruošė ir pagamino įvairią dalomąją medžiagą, suvenyrus, padėkos raštus; surengė susitikimus su moksleiviais, mokytojais ir įmonėmis, kurios priėmė moksleivius praktikai; suorganizavo moksleivių atrankas bei seminarus.

Comments are closed.