Nuolatiniai aiškinamieji stendai

Nuolatiniai aiškinamieji stendai statomi ant ar greta rekonstruojamų arba naujų objektų gerai matomose vietose, kad visuomenė būtų informuojama apie įgyvendinamą ar jau įgyvendintą projektą.
Nuolatinį aiškinamąjį stendą privaloma parengti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po veiksmo užbaigimo tais atvejais, kai įgyvendinamas projektas atitinka šias sąlygas:
• projekto veiksmams skirta bendra viešųjų lėšų (iš ES struktūrinių fondų, valstybės
ar savivaldybių biudžetų) suma yra didesnė nei 500 000 eurų;
• finansuojami infrastruktūros ar statybos darbai – remonto, statybos, rekonstrukcijos.

AiskinStendas800x580

NuolAiskinStendas_4000x35001
Mes parengiame ir suderiname su savivaldos tarnybomis stendo projektą už 3000 Lt / 869 EUR. Taip pat su regiono keliais, valstybine kelių policija ir valstybine kelių direkcija papildomai suderiname statinius, esančius prie regioninių ir krašto kelių. Dėl statinių prie magistralinių kelių derinama su valstybine įmone „Automagistralė“.

Comments are closed.