Laikini informaciniai stendai

Paskirtis: informuoti visuomenę apie įgyvendimą projektą.Vieta: tose vietose kur atliekami darbai, teikiamos paslaugos.Informacinį stendą privaloma parengti tais atvejais, kai įgyvendinamas projektas atitinka šias sąlygas:

• projekto veiksmams skirta bendra viešųjų lėšų (iš ES struktūrinių fondų, valstybės ar savivaldybių biudžetų) suma yra didesnė nei 500 000 eurų;
• veiksmas yra infrastruktūros ar statybos darbų finansavimas, t.y. vykdomi remonto, statybos, rekonstrukcijos darbai.

InfoStendas_3500x3400


Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo skydas.

Comments are closed.